ข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับ Account ของนักศึกษา

คำแนะนำสำหรับการเรียนออนไลน์

การใช้งานโปรแกรมสำหรับการเรียนออนไลน์

คู่มือและคำแนะนำอื่นๆ


ช่องทางการติดต่อเพื่อขอรับบริการด้านสารสนเทศจาก ศคพ.

Line@BU IT Support
Line ID : @snz0536j

หรือ โทร 02 407 3888 ต่อ 2710,1710