แบบที่ 1 วิธีการย้ายแบบแชร์รูปภาพ (Transfer by Photo Sharing)

แบ่งเป็น 2 ส่วนขั้นตอน

 1. ส่วน Google Photos ต้นทางแชร์รูปภาพ
 2. ส่วน Google Photos ปลายทางบันทึกรูปภาพที่แชร์มา

ส่วน Google Photos ต้นทางแชร์รูปภาพ

 1. ไปที่ Google Photos (https://photos.google.com)
 2. Login Google Photos ต้นทางzzz
 3. หลังจาก Login จะปรากฏ Google Photos ของผู้ใช้
  – Photos รวมรูปทั้งหมดที่มี เรียงตามวันที่/เวลา
  – Sharing สำหรับแบ่งปันรูปภาพไปยังผู้ใช้อื่น
  – Albums ที่เรานำรูปมารวบรวมไว้เป็นอัลบั้มภาพ
  – Storage พื้นที่ที่ถูกใช้ (นับเฉพาะรูปภาพที่มีความคมชัดแบบต้นฉบับเท่านั้น)
 4. เลือกรูปภาพที่ต้องการย้าย คลิกเครื่องหมายถูกที่อยู่บนรูป หากต้องการเลือกทั้งหมด
 5. เมื่อเลือกรูปภาพที่ต้องการพร้อมแล้วให้กดปุ่ม Share มุมบนขวา
 6. ปรากฏหน้าต่างเพื่อใส่ชื่อ Google Email ที่ต้องการแชร์ (แชร์ได้มากกว่า 1 อีเมล)
 7. ปรากฏหน้าให้ใส่ข้อความแจ้ง Google Email ที่ระบุไว้ข้างต้น และกดปุ่มส่งขวามือล่าง
 8. สรุปของการแชร์รูปภาพ
 9. หากต้องการแชร์เพิ่มและอนุญาติให้ปลายทางเข้าถึงสานที่ (Share photo location) ของรูปภาพให้กดที่ชื่ออีเมลที่แชร์ด้านบน

ส่วน Google Photos ปลายทางบันทึกรูปภาพที่แชร์มา

 1. Login Google Photos ปลายทาง
 2. สังเกตแถบเมนู Sharing มีแจ้งเตือน ให้กดปุ่ม Sharing
 3. เมนู Sharing จะพบรูปภาพที่แชร์มาจาก Google Photos ต้นทางให้คลิกที่ New activity
 4. คลิกที่ปุ่ม Save ด้านล่างรูปที่แชร์มา เมื่อบันทึกสำเร็จจะปรากฏข้อความเปลี่ยนเป็น Saved
 5. หลังจากนั้นให้กดปุ่มลูกศรย้านกลับ
 6. เมื่อกลับมาที่เมนู Photos จะปรากฏรูปทั้งหมดที่บันทึกมา

แบบที่ 2 วิธีการย้ายแบบแบ่งปันอัลบั้ม (Transfer Photos by Album Sharing)

แบ่งเป็น 2 ส่วนขั้นตอน

 1. ส่วน Google Photos ต้นทางแชร์อัลบั้ม
 2. ส่วน Google Photos ปลายทางบันทึกรูปภาพลงอัลบั้มใหม่

ส่วน Google Photos ต้นทางแชร์อัลบั้ม

 1. ไปที่ Google Photos (https://photos.google.com)
 2. Login Google Photos ต้นทาง
 3. ปรากฏหน้า Google Photos และเลือกไปยังเมนู Albums
 4. คลิกรูป 3จุด (More Options) บนอัลบั้มที่ต้องการ แล้วเลือก Share album
 5. ปรากฏหน้าต่างเชิญเข้าถึงอัลบั้ม (Invite to album) กรอก Google Email และกดส่ง
 6. ปรากฏหน้าอัลบั้มที่แชร์ไว้พร้อมกับชื่อผู้ที่ถูกเชิญ
 7. หากต้องการเชิญมากกว่า 1 อัลบั้มให้กลับไปทำตามขั้นตอนใหม่อีกครั้ง

ส่วน Google Photos ปลายทางบันทึกรูปภาพลงอัลบั้มใหม่

 1. กด Login Google Photos ปลายทาง
 2. สังเกตแถบเมนู Sharing มีแจ้งเตือน ให้กดปุ่ม Sharing
 3. คลิกที่เมนู Sharing จะพบอัลบั้มที่แชร์มาจากต้นทาง ให้กดที่ชื่ออัลบั้มเพื่อเข้าสู่อัลบั้มนั้น
 4. เมื่อเข้าสู่อัลบั้มแล้วให้กดเลือกรูปภาพทั้งหมด โดยคลิกเครื่องหมายถูกที่รูปภาพ
  Tip: สามารถเลือกรูปภาพได้ได้ทำเดียวกันโดยใช้ปุ่ม Shift แล้วลากผ่านรูปภาพและคลิกเมาส์อีกครั้งเมื่อต้องการหยุดเลือกรูปภาพ รูปที่ถูกเลือกแล้วจะขึ้นเป็นเครื่องหมายถูกสีฟ้า
 5. คลิกเครื่องหมาย + ที่ตำแหน่งมุมบนขวามือ เลือกเมนู Album
 6. ปรากฏหน้าต่าง Add to เพื่อสร้างอัลบั้มใหม่ (New album) หรือเลือกอัลบั้มที่มีอยู่เดิม
 7. เข้าหน้าสร้างอัลบั้ม ให้ใส่ชื่ออัลบั้ม (Add a title) ที่ต้องการ
 8. เมื่อใส่ชื่อเรียบร้อยให้คลิกเครื่องหมายถูก (Done) ที่ Edit album ตำแหน่งมุมบนขวามือ จากนั้นกลับไปที่หน้าจอหลักโดยคลิกที่เครื่องหมายลูกศรย้อนกลับตำแหน่งมุมบนขวามือ
 9. หน้าเมนู Album จะปรากฏอัลบั้มที่บันทึกไว้เรียบร้อย และรูปภาพทั้งหมดจะอยู่ใน Google Photos ปลายทางเช่นกัน
 10. หากต้องการบันทึกรูปภาพเข้าอัลบั้มอื่นอีกให้ทำตามขั้นตอนข้างต้นใหม่

แบบที่ 3 วิธีการย้ายการแชร์พาร์ทเนอร์ (Transfer Photos by Partner sharing)

แบ่งเป็น 2 ส่วนขั้นตอน

 1. ส่วน Google Photos ต้นทางแชร์พาร์ทเนอร์
 2. ส่วน Google Photos ปลายทางรับพาร์ทเนอร์และบันทึกรูปภาพ

ส่วน Google Photos ต้นทางแชร์พาร์ทเนอร์

 1. ไปที่ Google Photos (https://photos.google.com)
 2. Login Google Account ต้นทาง
 3. กดปุ่มเครื่องหมายเฟืองเกียร์ อยู่ในตำแหน่งบนขวามือ
 4. จากนั้นจะไปที่หน้า Settings ให้เลือกหัวข้อ Partner sharing
 5. ปรากฏหน้าต่าง Share your photos และให้กดปุ่มเลือก Get started และจากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Select partner เพื่อใส่ Google Email จากนั้นกดปุ่ม Next
 6. ปรากฏหน้าต่าง Choose settings เพื่อเลือกอนุญาตการเข้าถึงรูปภาพ ให้เลือก All photos จากนั้นกดปุ่ม Next และปรากฏหน้าต่าง Confirm ตรวจสอบและกดปุ่ม Send invitation
 7. กลับมายังหน้า Settings หัวข้อ Partner sharing จะปรากฏพาร์ทเนอร์ปลายทางที่แชร์ ในหน้านี้ สามารถ Remove partner เพื่อเปลี่ยนใหม่ได้
 8. ที่หน้าหลัก เมนู Sharing จะพบ Partner sharing

ส่วน Google Photos ปลายทางรับพาร์ทเนอร์และบันทึกรูปภาพ

 1. Login Google Photos ปลายทางรับพาร์ทเนอร์
 2. ที่หน้าหลักแถบเมนู Sharing ซ้ายมือ จะปรากฏการแจ้งเตือน
 3. ไปที่หน้า Sharing กดที่กิจกรรมใหม่ที่ถูก Partner แชร์รูปภาพมา
 4. ปรากฏหน้าต่างแสดงการตอบรับคำเชิญ Partner sharing invitation ให้กด Accept
 5. เข้าสู่หน้ารูปภาพของ Partner ให้กดบันทึกรูปภาพที่ต้องการหรือสามารถกดบันทึกอัตโนมัติ Turn on auto save ที่ตำแหน่งซ้ายมือบน
 6. ปรากฏหน้าต่าง Choose settings หัวข้อ SAVE เลือก All photos จากนั้นกดปุ่ม Done
 7. หัวข้อจะเปลี่ยนจาก Turn on auto save เป็น Saving automatically ให้สังเกตรูปภาพที่บันทึกลงใน Google Photos ปลายทางแล้วจะมีรูปเครื่องหมายถูกภายในก้อนเมฆ
 8. เมื่อบันทึกรูปจนครบถ้วน ให้รีเฟรชหน้า Photos ใหม่อีกครั้งจะปรากฏรูปภาพ
 9. หากต้องการยกเลิกการแชร์แบบพาร์ทเนอร์ ให้กดปุ่มเฟืองเกียร์ และที่หัวข้อ Settings หัวข้อ Partner sharing จะปรากฏพาร์ทเนอร์ต้นทางที่แชร์ ในหน้านี้ สามารถ Remove partner

แบบที่ 4 วิธีการย้ายแบบบันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ Cloud Storage (Transfer Photos by Backup Takeout)

แบ่งเป็น 3 ส่วนขั้นตอน

 1. ส่วน Google Photos ต้นทาง
 2. ส่วนบันทึกรูปภาพลงในเครื่องคอมพิวเตอร์
 3. ส่วนบันทึกไฟล์ลงใน Google Drive

ส่วน Google Photos ต้นทาง

 1. ไปที่ Google Photos (https://photos.google.com)
 2. Login Google Account ต้นทาง
 3. กดปุ่มเครื่องหมายเฟืองเกียร์ อยู่ในตำแหน่งบนขวามือ
 4. จากนั้นจะไปที่หน้า Settings ในหัวข้อ Export your data ให้เลือกปุ่มสามเหลี่ยมชี้ลง และเลือกปุ่ม Backup ตำแหน่งขวามือ
 5. ปรากฏหน้า Google Takeout
 6. หัวข้อ CREATE A NEW EXPORT มีทั้งหมด 2 ขั้นตอน
  – ขั้นตอนที่ 1 การเลือกข้อมูล
  – ขั้นตอนที่ 2 การเลือกชนิดไฟล์ ความถี่และปลายทางที่จะบันทึก
 7. ขั้นตอนที่ 1 Select data to include ที่หัวข้อ Products ปรากฏ Google Photos ได้ถูกเลือกเงื่อนไข Multiple formats และ All photo albums includes ไว้ (สามารถปรับเปลี่ยนได้) หลังจากนั้นให้กดปุ่ม Next step
 8. ขั้นตอนที่ 2 หัวข้อ Choose file type, frequency & destination เพื่อเลือกชนิดไฟล์ ความถี่และปลายทางที่บันทึก
  – เลือก Delivery Method เลือกให้ส่งไฟล์ไปไว้ที่ใด เช่น ทำเป็นลิงค์แจ้งอีเมลเพื่อดาวน์โหลดภายหลัง หรือเลือกเป็น Google Drive, Dropbox, OneDrive และ Box
  – เลือก Frequency เลือกความถี่ของการนำออก ให้เลือกแบบครั้งเดียวหรือทุกๆ 2 เดือนใน 1 ปี
  – เลือก File type & size เลือกชนิดไฟล์และขนาดไฟล์ ให้เลือกไฟล์นามสกุล zip และเลือกขนาดไฟล์ที่ต้องการ- จากนั้นกดปุ่ม Create export
 9. หากเลือก Delivery Method ทำเป็นลิงค์แจ้งอีเมลเพื่อดาวน์โหลดภายหลัง ระบบจะส่งอีเมลให้เมื่อจัดทำไฟล์เสร็จ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ โดยกดปุ่ม Download your files

ส่วนบันทึกรูปภาพลงในเครื่องคอมพิวเตอร์

 1. เมื่อกดปุ่ม Download your files จะให้ใส่รหัสผ่านของ Google Account อีกครั้ง
 2. Web Browser จะดาวน์โหลดไฟล์ลงมายังเครื่องคอมพิวเตอร์ รอจนเสร็จสิ้น
 3. กดเปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดเพื่อดูไฟล์และแฟ้มข้อมูลในไฟล์เพื่อแตกไฟล์ต่อไป

ส่วนบันทึกไฟล์ลงใน Google Drive

 1. จากขั้นตอนที่ 2 หัวข้อ Delivery Method ให้ส่งไฟล์ไปไว้ที่ใด ให้เลือก Add to Drive
 2. เมื่อตั้งค่าขั้นตอนที่ 2 เรียบร้อย ให้กดปุ่ม Create export จากนั้น จะปรากฏหน้าต่าง Login Google Drive ปลายทาง ให้สังเกตชื่อ Google Account ที่ Login และควรมีพื้นที่เพียงพอ
 3. ที่หน้า Manage your exports เมื่อจัดทำไฟล์เรียบร้อยให้กดปุ่ม Open in Drive
 4. เมื่อกดปุ่ม Open in Drive จะปรากฏไฟล์ในหน้าต่างของ Google Drive
 5. ไฟล์ในหน้าต่างของ Google Drive แสดงไฟล์และแฟ้มข้อมูลภาพที่ไฟล์บีบอัด