ถ้านักศึกษาจำ Password ของตัวเองไม่ได้ นักศึกษาสามารถดำเนินการได้ดังนี้

– กรณีที่เคยลงทะเบียนอีเมลสำรอง และทำการยืนยันอีเมลสำรองสมบรูณ์แล้ว สามารถเข้าเว็บ ursa.bu.ac.th และเลือก “Forget Password”

– กรณีที่ไม่ได้ลงทะเบียนอีเมลสำรองไว้ สามารถติดต่อขอ Reset Password ได้ 2 ช่องทางคือ

  • ติดต่อขอ Reset Password ได้ที่อาคาร B4-504 พร้อมหลักฐานยืนยันตัวตัวเป็น บัตรประจำตัวนักศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือพาสปอร์ต อย่างใดอย่างหนึ่ง
  • ติดต่อผ่าน ID Line : @snz0536j พร้อมหลักฐานยืนยันตัวตัวเป็น บัตรประจำตัวนักศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือพาสปอร์ต อย่างใดอย่างหนึ่ง
  • ลงทะเบียนอีเมลสำรองสำหรับ Reset Password ด้วยตัวเอง https://ursa.bu.ac.th/HowTo/ResetPassword