1. กรณีใช้งาน Window ต่ำกว่า Window 10 ให้ทำการดาวน์โหลด OneDrive มาติดตั้ง คลิ๊กดาวน์โหลด

หลังจากนั่นจะได้ตัว Setup สามารถติดตั้งตามปกติ

2. กรณีใช้งาน Window 10 อยู่แล้ว OneDrive จะถูกติดตั้งมาให้พร้อมใช้งาน
โดยการพิมพ์ OneDrive ในช่องค้นหา จะแสดงชื่อ OneDrive ตามภาพ

3. ทำการ Login Username และ Password

4. แสดงพื้นที่เก็บข้อมูล หากต้องการเปลี่ยน เลือก Change location

5. แสดงโฟลเดอร์ที่ต้องการ Backup ขึ้นไปยัง OneDrive หากไม่ต้องการ ให้ทำการติ๊กเครื่องหมายถูกออก

6. กรณีไม่ต้อง Backup ข้อมูล ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกออกทั้งหมด เลือก Skip

7. เลือก Next

8. เลือก Next

9. เลือก Next

10. เลือก Later

11. เลือก Open My OneDrive folder

12. แสดงพื้นที่เก็บข้อมูล กรณีต้องการสร้างโฟลเดอร์และอัพโหลดข้อมูล สามารถทำได้จากส่วนนี้ เสมือนใช้งานพื้นที่บนคอมพิวเตอร์ตามปกติ