1. ตรวจสอบว่าท่านกำลังเชื่อมต่อกับ Wi-Fi Hotspots ของมหาวิยาลัยอยู่หรือไม่ ?
มหาวิทยาลัยมีรูปแบบการเชื่อมต่อให้ท่านเลือกอยู่ 2 รูปแบบหลักๆ คือ
SSID: BU-Airnet-xx เป็นการเชื่อมต่อแบบต้องใส่ Username/Password
SSID: bu-mobile-xx เป็นการเชื่อมต่อแบบต้องลงทะเบียนอุปกรณ์ก่อน
หากท่านกำลังเชื่อมต่อกับ Hotsports ชื่ออื่นที่ไม่ใช่ของ BU ท่านจะไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ทั้งนี้เนื่องจากภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยหรือบริเวณรอบข้าง อาจมีผู้ให้บริการรายอื่นติดตั้ง Hotspots ไว้ด้วยเช่นกัน อุปกรณ์ของท่านจะเลือกเชื่อมต่อกับตัวที่ได้รับสัญญาณแรงสุดบริเวณนั้นๆ ซึ่งอาจไม่ใช่ของมหาวิทยาลัย โดยท่านสามารถตรวจสอบได้ดังรูป

 

2. เชื่อมต่อด้วย SSID: bu-mobile-xx โดยลงทะเบียน MAC Address ไว้แล้วแต่ก็ยังใช้ไม่ได้ ?
ให้ตรวจสอบว่าปิดฟีเจอร์ Random MAC Address แล้วหรือยัง (คลิก) เนื่องจากอุปกรณ์บางยี่ห้อมี ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยการเปลี่ยน MAC Address ไปเรื่อยๆ จึงทำให้ค่า MAC Address ไม่ตรงกับค่าที่ท่านลงทะเบียนไว้ ให้ดำเนินการปิดฟีเจอร์การทำงานส่วนนี้ก่อน

 

3. เชื่อมต่อแล้วมักจะติดๆ หลุดๆ เป็นเพราะอะไร ?
เนื่องจากสัญญาณ Wi-Fi เป็นคลื่นความถี่ ซึ่งอาจถูกปิดกั้น หรือถูกรบกวนได้จากผนังหนาๆ อย่างคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือวัสดุกั้นต่างๆ เช่น กระจก ฟิมล์ติดกระจก มู่ลี่โลหะ และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือระยะทางจาก Hotspots กับจุดที่ท่านใช้อยู่ ยิ่งอยู่ไกลสัญญาณยิ่งอ่อน ท่านจะเจอปัญหาการเชื่อมต่อหลุดง่าย
มหาวิทยาลัยจึงกระจายสัญญาณให้ท่านเลือกใช้งานใน 2 ย่านความถี่คือ 2.4 และ 5G เพื่อให้ท่านสามารถเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของท่านดังนี้

2.4Ghz 5Ghz
รัศมีการรับสัญญาณไกลกว่า รัศมีการรับสัญญาณใกล้กว่า
ถ่ายโอนข้อมูลรับส่งสัญญาณช้ากว่า ถ่ายโอนข้อมูลรับส่งสัญญาณเร็วกว่า
Bandwidth ช่องสัญญาณ น้อยกว่า (11 Channel) ทำให้ถูกรบกวนสัญญาณได้ง่ายกว่า Bandwidth ช่องสัญญาณมากกว่า (23 Channel)

ดังนั้นกรณีท่านอยู่ไกล้ Hotspots ท่านสามารถเชื่อมต่อด้วยความถี่ 5Ghz จะได้รับบริการที่รวดเร็ว แต่หากท่านอยู่ไกล อาจทำให้การเชื่อมต่อสัญญาณไปไม่ถึง การสลับมาใช้คลื่นความถี่ 2.4G แม้จะทำให้รับส่งข้อมูลได้ช้าลง แต่จะทำให้การเชื่อมต่อมีเสถียรภาพมากกว่า