Category: Google Apps

การใช้งาน Google Apps และเทคนิคการต่าง ๆ เพื่อการใช้งานที่สมบูรณ์แบบ

อุปกรณ์พร้อมขั้นตอน ในการสร้างแบบสอบถาม(หรือข้อสอบ)ด้วย Google Form

การตั้งค่าให้แบบสอบถามเปลี่ยนเป็นข้อสอบย่อยด้วย Google Form หัวข้อนี้สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างข้อสอบย่อยด้วย Google Form ซึ่งโดยปกติแล้ว การสร้างแบบสอบถามทั่วไป ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าตามหัวข้อนี้ ดังนั้นหากคุณไม่ต้องการจะทำข้อสอบก็สามารถข้ามหัวข้อนี้ไปได้เลย

การโอนย้ายอีเมล รายชื่อผู้ติดต่อและข้อมูลใน Google Drive จาก Gmail ของมหาวิทยาลัยไป Gmail ที่สมัครเอง

กรณีนี้สำหรับบุคลากรที่กำลังจะลาออก หรือเกษียณอายุ โดยคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการโอนย้ายอีเมล รายชื่อผู้ติดต่อ รวมทั้งข้อมูลเอกสารใน Google Drive ทั้งหมด จาก BU Gmail ของบุคลากรที่ออกให้โดยมหาวิทยาลัย ไปยัง Account Gmail ใหม่ ที่อาจารย์ดำเนินการสมัครที่เว็บไซต์ Gmail เอง สามารถดาวน์โหลดเอกสารคู่มือได้ที่นี่…

การส่ง html ด้วย Gmail

เราสามารถสร้างไฟล์ html ด้วยโปรแกรมต่าง ๆ เช่น Photoshop, Dreamweaver เพื่อให้ข่าวของเรามีความน่าสนใจ และยังสามารถใส่ลิ้งค์บนส่วนต่าง ๆ ของ html เพื่อให้ผู้รับเมลสามารถคลิกไปยังลิ้งค์ต่าง ๆ ที่ผู้ส่งเมลได้จัดทำไว้ เช่น ข่าวสารการสมัครอบรมต่าง ๆ ทาง bu-list…