คำแนะนำเรื่อง การใช้ระบบสารสนเทศ ในกรณีที่บุคลากรมีความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติงานจากที่บ้าน เนื่องมาจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19

ระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยยังเปิดให้ใช้งานได้ตลอด 24 ชม. ดังนั้นท่านสามารถปฏิบัติงานจากภายนอกมหาวิทยาลัยได้เสมือนกับใช้งานอยู่ภายในมหาวิทยาลัย แต่การใช้งานระบบสารสนเทศบางระบบจำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมก่อนเพื่อรองรับการใช้งานจากที่บ้านได้ ดังนั้นท่านสามารถตรวจสอบโปรแกรมที่ต้องการใช้งานดังต่อไปนี้

 

ระบบสารสนเทศที่ต้องติดตั้งโปรแกรมก่อนใช้งาน และต้อง VPN เมื่อจะใช้งานที่บ้าน

 • BU System
 • Graduate School System
 • Commence System
 • Instructor Management System
 • Media Clearing
 • Accounting System
 • Student Loan
 • PrePaid System
 • Exam Preparation System
 • HRIS
 • Special Exam Room
 • TR2000
 • PayInstalment

 

ระบบสารสนเทศที่ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมก่อนใช้งานแต่ต้อง VPN เมื่อใช้งานที่บ้าน

 

ขั้นตอนการใช้งานระบบสารสนเทศจากภายนอกมหาวิทยาลัย

 1. ตรวจสอบว่าโปรแกรมที่ท่านต้องการใช้งานต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านหรือไม่ (ตามรายชื่อด้านบน)
 2. ดำเนินการเชื่อมต่อระบบ Internet กับคอมพิวเตอร์ของท่าน กับ ISP ใด ก็ได้ เช่น TRUE / AIS / 3BB
 3. เชื่อมต่อระบบ VPN โดยสามารถทำตามคู่มือนี้ (Link ไปคู่มือ)
 4. Run โปรแกรมผ่าน icon หรือ ผ่าน Web Browser ที่ท่านเคยเรียกใช้งานได้ตามปกติ

 

หมายเหตุ
กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าท่านต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม หรือปัญหาในการเชื่อมต่อ VPN ติดต่อ
Line@BU IT Support https://lin.ee/fLXcdT6