การสร้าง YouTube Channel ขึ้นใหม่

 1. Login เข้า Google YouTube ที่ (https://youtube.com)
 2. โดยเลือกเมนู Settings ที่แถบเมนูซ้ายมือล่าง
 3. ถ้าหาก Google YouTube นี้ยังไม่เคยมีช่อง ที่เมนู Accounts หัวข้อ Your YouTube channel ให้เลือก Your channel กดลิงก์ Create a channel เพื่อสร้างช่องใหม่
 4. ปรากฏหน้าต่าง How you’ll appear เพื่ออัปโหลดรูปของช่องที่ลิงก์ UPLOAD PICTURE และตั้งชื่อช่องที่หัวข้อ Name จากนั้นกดลิงก์ CREATE CHANNEL
 5. หลังจากนั้นจะได้ช่องที่สร้างใหม่ที่ ตรวจสอบได้ที่เมนู Settings หัวข้อ Account หัวข้อย่อย Your YouTube channel

การย้าย YouTube Channel ไปยัง Channel อื่นใน Google Account เดียวกัน (Channel Replace)

 1. Login เข้า YouTube (https://youtube.com)
 2. เข้าสู่หน้าช่อง YouTube
 3. ที่แถมเมนูตำแหน่งซ้ายมือล่าง เลื่อนไปคลิกที่เมนู Settings
 4. หัวข้อ Account หัวข้อย่อย Your YouTube channel ใน Your channel ที่ YouTube Account ต้นทางให้เลือกลิงก์ View advanced settings
 5. หัวข้อ Advanced settings หัวข้อย่อย Move channel ใน Your channel ให้เลือกลิงก์ Move channel to a brand account
 6. หัวข้อ Account > Transfer channel หัวข้อย่อย Choose an account to move this channel to เลือก Channel ที่ต้องการ Replace เลือกกดปุ่ม REPLACE
 7. หน้าต่างแจ้งเตือนการย้ายไปยังช่องอื่น เมื่อย้ายแล้วช่องเดิมและข้อมูลในช่องจะถูกลบถาวร โปรดอ่านรายละเอียดก่อนทำข้อตกลง จากนั้นให้กดเลือก I understand and wish to proceed และกดเลือกปุ่ม DELETE CHANNEL
 8. ปรากฏหน้าต่างแจ้งยืนยันการย้ายอีกครั้ง เมื่อแน่ใจแล้วให้กดปุ่ม MOVE CHANNEL หลังจากนั้นรอประมาณ 10 นาทีเพื่อให้เสร็จกระบวนการย้ายช่อง

การจัดการสิทธิ์ YouTube Channel ให้กับ Google Account อื่น

แบ่งเป็น 2 ส่วนขั้นตอน

 1. ส่วน Google YouTube ต้นทางกำหนดสิทธิ์ให้ผู้อื่น
 2. ส่วน Google YouTube ปลายทางรับคำเชิญ

ส่วน Google YouTube ต้นทางกำหนดสิทธิ์ให้ผู้อื่น

 1. Login เข้า YouTube (https://youtube.com)
 2. เข้าสู่หน้าช่อง YouTube
 3. กดที่รูป Account มุมบนขวา และเลือก Switch account เพื่อสลับ Account จากนั้นเลือก Account Channel ที่ต้องการ
 4. ที่แถบเมนู Channel ซ้ายมือ เลื่อนลงมาเพื่อเลือก Settings
 5. หัวข้อ Account หัวข้อย่อย Your YouTube channel
 6. ให้เลือกส่วน Channel managers จากนั้นคลิกที่ลิงก์ Add or remove manager(s)
 7. หน้า Band Account details ของ Channel ส่วน Users เพื่อกำหนดสิทธิ์ให้เลือกกดปุ่ม Manage Permissions
 8. ให้ยืนยันสิทธิ์อีกครั้งด้วยการใส่รหัสผ่านของ YouTube Accounts (ถ้ามี)
 9. ปรากฏหน้าต่าง Manage permissions เพิ่มสิทธิ์ ให้กดที่รูปคนเพื่อ Invite new users
 10. ปรากฏหน้าต่าง Add new users ให้ใส่ชื่อ Google Email เพิ่มอย่างน้อย 1 อีเมล และกำหนดสิทธิ์ Role ให้เป็น Owner จากนั้นกดปุ่ม INVITE
 11. กลับมาที่ Manage permissions จะปรากฏชื่อ Google Email ที่เชิญ ให้กดปุ่ม DONE

ส่วน Google YouTube ปลายทางรับคำเชิญ

 1. Login เข้า Google Email ที่เชิญไว้ให้ (https://mail.google.com) เชื่อเช็ค Email คำเชิญ
 2. Google Email จะได้รับ Email เชิญเข้าร่วมกับ YouTube Channel ของต้นทาง
 3. คลิกเปิด Email จะพบข้อความคำเชิญ ให้กดปุ่ม Accept invitation
 4. เข้าสู่หน้า Accept invitation จะปรากฏข้อความให้ยืนยันอีกครั้ง กดปุ่ม ACCEPT
 5. ปรากฏหน้า Brand Account details ของช่องต้นทาง ให้กดปุ่ม Manage Permissions
 6. Verify Account อีกครั้ง (ถ้ามี)
 7. ปรากฏหน้า Manage permissions จะพบว่า Account ปลายทางที่ถูกเชิญ และสิทธิ์ได้เป็น Owner และสามารถเปลี่ยนได้
 8. สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ได้ 3 แบบ คือ Primary owner/ Owner/ Manager
  แนะนำให้เลือกแค่ 2 แบบแรก คือ Primary owner/ Owner
 9. หลังจากนั้นให้เปิดหน้า YouTube ที่ปุ่ม 9 จุด ตำแหน่งขวามือบน
 10. ปรากฏหน้า YouTube แล้ว คลิกเลือกที่ปุ่มชื่อ Account เลือกเมนู Switch account
 11. หน้าต่าง Accounts จะปรากฏช่องที่ได้สิทธิ์มาเป็นเจ้าของ (Owner) ให้คลิกเลือกช่อง
 12. เมื่อคลิกเลือกช่องแล้ว สามารถจัดการช่องได้
 13. หน้า YouTube Channel ที่ได้รับสิทธิ์เจ้าของมาใหม่ (Owner)