นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนชื่อ-สกุล สามารถดำเนินการได้ดังนี้

  1. แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุลที่แผนกทะเบียนอาคาร A3 ชั้น 1
  2. หลังจากทะเบียนได้ทำการเปลี่ยนชื่อ-สกุลแล้ว ติดต่อขอเปลี่ยนแปลง Account หรือ ชื่อ-นามสกุล ได้ที่อาคาร B4 ชั้น 5 หรือ ช่องทาง ID Line : @snz0536j พร้อมหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล เช่น บัตรประชาชน หรือบัตรนักศึกษาที่ทำการเปลี่ยนชื่อ-สกุลแล้ว