นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนชื่อ-สกุล สามารถดำเนินการได้ดังนี้
1. แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุลที่แผนกทะเบียนอาคาร A3 ชั้น 1
2. หลังจากทะเบียนได้ทำการเปลี่ยนชื่อ-สกุลแล้ว ติดต่อขอเปลี่ยนแปลง Account หรือ ชื่อ-นามสกุล ได้ที่อาคาร B4-504 หรือช่องทาง ID Line : @snz0536j พร้อมหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล คือบัตรประชาชน หรือบัตรนักศึกษาที่ทำการเปลี่ยนชื่อ-สกุลแล้ว