หากไม่ต้องการ Logon ทุกครั้งที่ใช้งาน BU Wi-Fi เพียงแค่ลงทะเบียนหมายเลขประจำเครื่อง (MAC Address) เท่านั้น ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

How to Find Wi-Fi Mac Address : วิธีการดูหมายเลข Wi-Fi MAC Address

How To Connect BU Wi-Fi MAC Address : วิธีการเชื่อมต่อ BU Wi-Fi แบบ MAC Address ของอุปกรณ์ต่างๆ

การเชื่อมต่อ BU Wi-Fi โดยใช้สัญญาณชื่อ bu-mobile