การจัดการเพิ่มเติมสิทธิ์ให้กับผู้ใช้ใหม่เข้าใน Google My Business

สำคัญ:หากคุณขายธุรกิจ อย่าลืมโอนความเป็นเจ้าของหลักของข้อมูลธุรกิจไปให้เจ้าของใหม่ วิธีนี้จะรักษาประวัติของโปรไฟล์ซึ่งรวมถึงบทวิจารณ์ไว้ด้วย
ในบางกรณี คุณอาจต้องการโอนความเป็นเจ้าของหลักของข้อมูลธุรกิจไปยังเจ้าของหรือผู้จัดการที่มีอยู่ หากคุณเป็นผู้ใช้เพียงคนเดียวที่เชื่อมโยงกับโปรไฟล์ของคุณ คุณสามารถเพิ่มเจ้าของและผู้จัดการเพิ่มเติม

 1. Login เข้า Google (https://account.google.com)
 2. ที่ปุ่ม 9 จุด ตำแหน่งขวามือบน ให้เลือก My Business
 3. หากคุณมีสถานที่หลายแห่ง ให้เปิดสถานที่ที่คุณต้องการจัดการ
 4. ที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ คลิกเลือก Users.
 5. เลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการเป็นเจ้าของหลักคนใหม่ คลิกช่องทางด้านขวาของชื่อ
 6. เลือก “Primary owner”
  – ตัวเลือกนี้จะแสดงก็ต่อเมื่อคุณเป็นเจ้าของหลักของข้อมูลธุรกิจ
 7. คลิก Transfer > Done
 8. ความเป็นเจ้าของหลักจะโอนไปยังเจ้าของใหม่ทันที
 9. ศึกษาเพิ่มเติมได้จากคลิปวิดีโอ Transfer Primary ownership of a business profile

การจัดการเพิ่มเติมสิทธิ์ให้กับผู้ใช้ใหม่เข้าใน Google Ads

 1. Login เข้า Google (https://account.google.com)
 2. ที่ปุ่ม 9 จุด ตำแหน่งขวามือบน ให้เลือก Google Ads
 3. หากมีทำ Campaigns ไว้จะปรากฏหน้าหลัก All Campaigns
 4. กดปุ่ม TOOLS & SETTINGS ตำแหน่งแถบเมนูขวามือบน และเลือก SETUP และเลือก Access and security เพื่อเข้าไปตั้งค่า
 5. ปรากฏหน้า Access and security ที่แถบ USERS ให้กดปุ่มบวก (+) เพื่อเพิ่มผู้ใช้
 6. หน้า Invite others to access ให้ใส่ Email ที่ต้องการเชิญ และเลือก Account access level เป็น Admin จากนั้นกดปุ่ม SEND INVITATION ด้านล่าง
 7. กลับมาที่หน้า Access and security จะพบกับ Pending invitations
 8. ตรวจสอบ Email ที่เชิญมาจะพบอีเมลคำเชิญ
 9. กดตอบรับคำเชิญผ่านทางอีเมล ที่ปุ่ม ACCEPT INVITATION
 10. หน้าต่าง Google Ads เพื่อเริ่มเข้าถึงคำเชิญและตั้งการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน หากต้องการ ถ้าไม่ให้ข้ามขั้นตอนนี้ ไปขั้นตอนที่ 14
 11. หน้าตั้งค่าการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน กดปุ่ม SET UP 2-STEP VERIFICATION และเข้าสู่หน้ากรอกรหัสผ่าน และกดปุ่ม Next (ถ้ามี)
 12. หน้า 2-Step Verification ให้เลือกยืนยันกับอุปกรณ์ที่ตั้งค่าไว้ (ถ้ามี)
 13. ข้อความเตือนไปยังโทรศัพท์ กรอกตัวเลขและกดปุ่ม NEXT เปิดใช้งานกด TURN ON (ถ้ามี)
 14. ให้เข้า Google Ads อีกครั้งด้วย Google Account ที่ถูกเชิญ จะพบว่าสามารถเข้าใช้งานจากการเชิญเป็น Admin เรียบร้อย

การจัดการเพิ่มเติมสิทธิ์ให้กับผู้ใช้ใหม่เข้าใน Google Analytics

 1. Login เข้า Google (https://analytics.google.com)
 2. เมื่อ Login แล้วจะพบหน้า All Web Site Data ให้เลือกเมนู Admin ตำแหน่งซ้ายมือล่าง
 3. หน้า All Web Site Date ส่วนแถบ ADMIN ให้สังเกตคอลัมน์ Account ให้เลือก Account ที่ต้องการเพิ่มสิทธิ์ โดยเลือกที่ Account Access Management
 4. ปรากฏหน้าต่าง Account permissions ให้เลือกปุ่มบวก (+) เพื่อเพิ่ม Email
 5. กดเลือกเมนู Add users
 6. เข้าสู่หน้า Add permissions ให้กรอก Email addresses และเลือก Permissions ทุกหัวข้อ
 7. กลับหน้า Account permissions
 8. หากมี Google Analytics มีหลาย Account (Web Site) ให้ทำตามข้อข้างต้นซ้ำจนครบ
 9. ให้ไปตรวจสอบ Email ของ Google Account ที่เชิญมาจะพบอีเมลมอบสิทธิ์การเข้าถึง
 10. ที่อีเมลมอบสิทธิ์การเข้าถึง จะพบเนื้อหารายละเอียด ให้กดลิงก์เพื่อ Login เข้า Google Analytics (http://analytics.google.com/analytics/web/)
 11. เมื่อกดลิงก์เพื่อเข้า Google Analytics จะพบหน้า All Web Site Data ที่ได้รับมอบมา
 12. ตรวจสอบว่าได้รับสิทธิ์มาครบถ้วนหรือไม่