การจัดการ Export และ Import สำหรับ Google Contacts

 1. Login เข้า Google (https://account.google.com)
 2. ที่ปุ่ม 9 จุด ตำแหน่งขวามือบน ให้เลือก Contacts
 3. เข้าสู่หน้า Google Contacts
 4. ที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ เลื่อนลงมาจะพบเมนู Export
 5. ปรากฏหน้าต่าง Export เพื่อเลือก Export contacts และ Export as เลือก Google CSV
 6. ระบบจะบันทึกเป็นไฟล์ contacts.csv
 7. ขั้นตอนการ Import Contacts เข้าสู่ Google Account อื่น Login เข้าให้เรียบร้อย
 8. ที่ปุ่ม 9 จุด ตำแหน่งขวามือบน ให้เลือก Contacts
 9. เข้าสู่หน้า Google Contacts
 10. ที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ เลื่อนลงมาจะพบเมนู Import
 11. ปรากฏหน้าต่าง Import contacts ตั้งชื่อ Label ที่ต้องการและ กด Select file เลือกไฟล์ contact.csv ที่ Export มาจากข้างต้น จากนั้นกดปุ่ม Import เพื่อเริ่มนำเข้ารายชื่อ
 12. ตัวอย่างรายชื่อที่นำเข้าสำเร็จ จะปรากฏเป็นชื่อ Label ที่แถบเมนูซ้ายมือ และรายชื่อที่มี

การจัดการ Export และ Import สำหรับ Google Calendar

 1. Login เข้า Google (https://account.google.com)
 2. ที่ปุ่ม 9 จุด ตำแหน่งขวามือบน ให้เลือก Calendar
 3. ปรากฏหน้า Google Calendar
 4. กดปุ่มเฟือง (Settings menu) ที่ตำแหน่งแถบด้านบนขวามือ เลือกเมนู Settings
 5. หน้าตั้งค่า Settings เลือกเมนู Import & export ที่แถบเมนูขวามือล่าง เลือกเมนู Export
 6. หน้า Export ปรากฏรายชื่อปฏิทินทั้งหมดที่มี กดปุ่ม Export ระบบจะ Download ไฟล์บีบอัด (Zip file) ลงยังเครื่องคอมพิวเตอร์
 7. ให้คลิกเลือกเพื่อเปิด Show in folder จากนั้นจะปรากฏไฟล์ zip
 8. ให้คลิกขวาที่ไฟล์แตกไฟล์บีบอัดออก (Extract All…)
 9. ปรากฏหน้าต่างเพื่อเลือกตำแหน่งแตกไฟล์ และให้กดปุ่ม Extract
 10. ปรากฏหน้าต่างจะได้ไฟล์ปฏิทินทั้งหมด ไฟล์นามสกุล ics เพื่อใช้นำเข้า (Import) ต่อไป
 11. ขั้นตอนการนำเข้าปฏิทิน (Import) ให้ Login เข้า Google Account ที่ต้องการ
 12. ที่ปุ่ม 9 จุด ตำแหน่งขวามือบน ให้เลือก Calendar
 13. หน้าต่าง Google Calendar
 14. กดปุ่มเฟือง (Settings menu) ที่ตำแหน่งแถบด้านบนขวามือ เลือกเมนู Settings
 15. เลือกเมนู Add calendar และเลือก Create new calendar และกรอกชื่อปฏิทิน และกดปุ่ม Create calendar
 16. เมื่อสร้างปฏิทินใหม่เรียบร้อย หน้าตั้งค่า Settings เลือกเมนู Import & export ที่แถบเมนูขวามือล่าง เลือกเมนู Import
 17. หน้า Setting หัวข้อ Import ให้เลือก Add to calendar เพื่อเลือกปฏิทินที่จะนำเข้า จากนั้นเลือก Select file from your computer เพื่อเลือกไฟล์ ics จากเครื่องคอมพิวเตอร์
 18. เลือกไฟล์ปฏิทินที่ต้องการ เลือกแล้วกดปุ่ม Open (แนะนำให้ตั้งชื่อเดียวกับปฏิทินเดิม)
 19. หน้า 2-Step Verification ให้เลือกยืนยันกับอุปกรณ์ที่ตั้งค่าไว้ (ถ้ามี)
 20. รอจนกว่าขึ้นหน้าต่าง Import จนเสร็จเรียบร้อยจะแสดงจำนวนนำเข้า ให้กดปุ่ม OK
 21. กลับไปยังหน้าหลักของปฏิทินจะพบรายการปฏิทินที่นำเข้าไว้เรียบร้อย และสามารถทำซ้ำเพื่อนำเข้าปฏิทินตามขั้นตอนกับไฟล์อื่นต่อไป