การใช้งาน Wi-Fi BU Mobile คือการใช้ Mac Address ของอุปกรณ์ลงทะเบียนใช้งาน Wi-Fi ซึ่งจะสะดวกมากเมื่ออุปกรณ์ของท่านเชื่อมต่อกับ BU Mobile ท่านสามารถใช้ Wi-Fi ได้ทันทีโดยไม่ต้อง Sign in เพื่อเข้าใช้งาน โดยการใช้งาน Wi-Fi BU Mobile มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ปิดการสุ่ม MAC Address ของระบบปฏิบัติการ

ปัจจุบันระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์มือถือแต่ละค่ายเช่น iOS , Android และ Windows รุ่นใหม่ได้มีฟีเจอร์ที่สามารถเลือก ปิด/เปิด Random MAC Address ได้ ซึ่งแต่ละระบบปฏิบัติการมีวิธีการปิด Random MAC Address ที่แตกต่างกัน โดยท่านสามารถปฏิบัติตามได้ ดังนี้

2. วิธีดูหมายเลข Wi-Fi Mac Address ระบบปฏิบัติการ Windows

การลงทะเบียนใช้งาน Wi-Fi BU Mobile จำเป็นต้องรู้หมายเลข Wi-Fi Mac Address ซึ่งแต่ละระบบปฏิบัติการมีวิธีการดูหมายเลข Wi-Fi Mac Address ที่แตกต่างกัน โดยท่านสามารถปฏิบัติตามได้ ดังนี้

3. การลงทะเบียน MAC Address

  • เข้าไปที่เว็บไซต์ inet https://inet.bu.ac.th
  • เลือกไปที่ BU Wi-Fi MAC Address
  • Check Box ที่ด้านหน้าคำว่ายอมรับเงื่อนไข / I Agree จากนั้นกดปุ่ม Next Step
  • กรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน โดยเฉพาะในส่วนของ Wi-Fi MAC Address และกดปุ่ม Save

4. ทดสอบเชื่อมต่อ Wi-Fi ชื่อ BU Wi-Fi6 หรือ BU Mobile 2.4G หรือ BU Mobile 5G