สิ่งที่ต้องทราบและเตรียมก่อนย้ายข้อมูล

 • นักศึกษาต้องสมัครอีเมลใหม่ที่ https://www.gmail.com ให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการ
 • การย้ายข้อมูลนี้ครอบคลุมอีเมลและไฟล์ในไดรฟ์ (กรณีมีข้อมูลใน Drive ปัจจุบันสูงกว่า Account ที่ขอ
  ใหม่ ให้ใช้เครื่องมือสำรองข้อมูลที่นี่ https://faq.bu.ac.th/wordpress/google‐takeout/
 • พื้นที่อีเมลและพื้นที่ไดรฟ์มีเพียงพอต่อการย้ายจากต้นทาง เช็คพื้นที่ต้นทางได้ที่นี่ 

ขั้นตอนการย้ายข้อมูลระหว่าง Google Account

 1. Login เข้าด้วย Google Account ของตนเอง ที่ต้องการย้ายข้อมูล
 2. หลังจาก Login เข้ามาแล้ว (1) เลือก Profile ของตนเองที่มุมขวามือบนของหน้าต่าง จะปรากฎหน้าต่าง Account (2) เลือกปุ่ม Manage your Google Account ดังรูป
 3. ปรากฏหน้า Google Account ที่ (1) เมนู Home ที่เมนูด้านซ้าย (2) มายังกลางหน้าจะพบหัวข้อ Transfer your content เลือกปุ่ม Start transfer เพื่อเริ่มขั้นตอน ดังรูป
 4. หน้า Transfer your content ที่หัวข้อที่ 1 Enter a destination account ให้กรอกอีเมลของ Google ปลายทางที่ต้องการโอนข้อมูล จากนั้นกดปุ่ม SEND CODE เพื่อส่งรหัสยืนยันไปยังอีเมลปลายทาง
  *สามารศึกษาการโอนย้ายไฟล์ได้จากลิงก์ที่ปรากฏ
  **หากยังไม่มีอีเมลให้สร้างอีเมลก่อน โดยคลิกที่ Link “Create account”
 5. เมื่อกดปุ่มส่ง Code ไปแล้วจะปรากฏหน้าต่าง Transfer your content หัวข้อ Verify your destination account ให้พักไว้ก่อนเพื่อไปให้นำรหัสยืนยันมาจากอีเมลปลายทาง
 6. ให้เปิดหน้าต่าง Web Browser ใหม่ และ Login อีเมลปลายทาง จะพบอีเมลจาก Google หัวข้อ Verify your account ดังรูป *หากไม่ได้อีเมลให้กลับไปเพื่อกดปุ่ม RESEND CODE
 7. เปิดอีเมล Verify your account จะพบข้อความอธิบายจากอีเมลต้นทางที่ขอย้ายข้อมูล และกดปุ่มยืนยัน Get confirmation code ดังรูป เพื่อสร้างรหัสยืนยัน โดยรหัสนี้มีอายุ 24 ชม.
 8. เมื่อ Google สร้างรหัสยืนยันแล้วดังรูป ให้จดจำหรือคัดลอกรหัสยืนยันนี้ไว้ จากนั้นกดลิงก์ ดำเนินการต่อ ด้านล่าง *รหัสยืนยันจะไม่เหมือนกันในแต่ละครั้ง
 9. นำรหัสยืนยันที่ได้มาไปกรอกที่หน้า Google Account ต้นทาง หน้าต่าง Transfer your content หัวข้อ Verify your destination account จากนั้นกดปุ่ม VERIFY
 10. จากนั้นจะปรากฏหน้าขั้นตอน Select content to copy and Transfer ให้เลือก Product ต้องการทางขวามือ จากนั้นกดปุ่ม START TRANSFER ดังรูป
 11. หลังจากคลิกปุ่ม Start Transfer ไป ระบบจะให้ใส่รหัสผ่านของ Google Account ของต้นทางอีกครั้ง เพื่อ Login ใหม่
 12. หลังจาก Login เข้าระบบเสร็จ ที่หน้า Transfer your content จะปรากฎข้อความแจ้งว่า ระบบกำลังย้ายข้อมูล และเมื่อย้ายเสร็จสิ้น Google จะมีอีเมลแจ้งการเสร็จสิ้นอีกครั้ง
  * เมื่อเสร็จขั้นตอนนี้ไม่จำเป็นต้องรอสามารถปิดหน้าต่างไปได้
   
 13. ตัวอย่างอีเมล Google แจ้งว่ากำลังดำเนินการย้ายให้
 14. หลังจากที่ Google ย้ายอีเมลและข้อมูลให้ ดังตัวอย่าง