กรณีที่นักศึกษา Login เข้า MS Teams ไม่ได้มีวิธีแก้ไขดังนี้

  1. ตรวจสอบว่า Username ที่เข้าใช้เป็น @bu.ac.th หรือไม่ (ต้อง Sign in ด้วย @bu.ac.th เท่านั้น)
  2. ตรวจสอบว่า Password ถูกต้องหรือไม่ โดยLogin ที่ https://inet.bu.ac.th/ ถ้าสามารถ Login เข้าใช้งานไม่ได้แสดงว่า Password ไม่ถูกต้อง สามารถติดต่อขอ Reset Password ได้ที่อาคาร B ชั้น 5 หรือ ช่องทาง ID Line : @snz0536j
  3. หากพบว่า Username และ Password ถูกต้องแล้วก็ยังไม่สามารถเข้า MS Teams ได้สามารถติดได้ที่อาคาร B4 ชั้น 5 หรือ ช่องทาง ID Line : @snz0536j เพื่อให้ Admin ตรวจสอบ