ปัจจุบันระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์มือถือแต่ละค่ายเช่น iOS , Android และ Windows รุ่นใหม่ได้มีฟีเจอร์ที่สามารถเลือก ปิด/เปิด Random MAC Address ได้ ซึ่งฟีเจอร์แบบนี้มีข้อดีก็คือใช้ป้องกันการปลอมแปลง MAC Address ของเครื่องเราไปใช้งาน แต่ก็มีข้อเสียคือเมื่อเราเปิดฟีเจอร์ Random MAC Address จะทำให้ข้อมูล MAC Address ที่ลงทะเบียนไว้ในระบบลงทะเบียน Internet Account Service (https://inet.bu.ac.th/) ไม่ตรงกับตัวเครื่องปัจจุบัน ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งาน Wi-Fi BU Mobile ภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างสะดวก ซึ่งแต่ละระบบปฏิบัติการมีวิธีการปิด Random MAC Address ที่แตกต่างกัน โดยท่านสามารถปฏิบัติตามได้ ดังนี้