การโอนย้ายอีเมล รายชื่อผู้ติดต่อและข้อมูลใน Google Drive จาก Gmail ของมหาวิทยาลัยไป Gmail ที่สมัครเอง

กรณีนี้สำหรับบุคลากรที่กำลังจะลาออก หรือเกษียณอายุ โดยคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการโอนย้ายอีเมล รายชื่อผู้ติดต่อ รวมทั้งข้อมูลเอกสารใน Google Drive ทั้งหมด จาก BU Gmail ของบุคลากรที่ออกให้โดยมหาวิทยาลัย ไปยัง Account Gmail ใหม่ ที่อาจารย์ดำเนินการสมัครที่เว็บไซต์ Gmail เอง สามารถดาวน์โหลดเอกสารคู่มือได้ที่นี่ โดยคลิกที่นี่

ดาวน์โหลดคู่มือการโอนย้ายข้อมูลใน gmail

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามทางศูนย์คอมพิวเตอร์ เบอร์ภายใน 1715

การส่ง html ด้วย Gmail

เราสามารถสร้างไฟล์ html ด้วยโปรแกรมต่าง ๆ เช่น Photoshop, Dreamweaver เพื่อให้ข่าวของเรามีความน่าสนใจ และยังสามารถใส่ลิ้งค์บนส่วนต่าง ๆ ของ html เพื่อให้ผู้รับเมลสามารถคลิกไปยังลิ้งค์ต่าง ๆ ที่ผู้ส่งเมลได้จัดทำไว้ เช่น ข่าวสารการสมัครอบรมต่าง ๆ ทาง bu-list ได้

Continue reading

เลยกำหนดส่ง Assignment ไปแล้ว จะให้เด็กส่งงานนอกเวลาได้ไหม ?

การให้ Assignment (การบ้าน) นั้น มีเงื่อนไขในการส่งงานอยู่หลายแบบ ซึ่งเรื่องของเวลา หรือกำหนดส่งงานก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่ง โดยใน Moodle นี้ อาจารย์สามารถกำหนดเองได้ ว่าจะให้นักศึกษาส่งงานที่เลยกำหนดส่งได้หรือไม่ ตามขั้นตอนดังนี้

Continue reading

ทำไมสร้าง Resource แล้วไม่มีในหน้า Weekly Outline ?

ในแต่ละรายวิชาของ Moodle LMS นั้น อาจารย์สามารถ Upload ไฟล์ต่างๆ (Resource) เพื่อให้นักศึกษา Download ไปศึกษาเพิ่มเติมได้ ซึ่งโดยปกติแล้วเมื่ออาจารย์สร้าง Resource เรียบร้อยแล้ว ในหน้า Weekly Outline จะแสดง Resource นั้นให้เห็น เพื่อใช้งานต่อไป

แต่ถ้าอาจารย์สร้าง Resource เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่เห็นในหน้า Weekly Outline ให้อาจารย์ลองตรวจสอบขั้นตอนการสร้าง Resource ของอาจารย์ว่าเป็นไปตามนี้หรือไม่
Continue reading

ทำไมมีนักศึกษาบางคนมองไม่เห็น Course ที่อาจารย์สร้าง ?

เนื่องจาก เมื่ออาจารย์สร้าง Course ในระบบ Moodle LMS แล้ว ระบบจะดึงข้อมูลรายชื่อนักศึกษาของรายวิชานั้นเข้ามาในระบบโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะมีรายชื่อของนักศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

Continue reading

อยากเพิ่มอาจารย์ที่สอนร่วมกันเข้ามาใน Course ทำอย่างไรดี ?

การเรียนการสอนในปัจจุบันนั้น 1 รายวิชา อาจจะมีอาจารย์ผู้สอนมากกว่า 1 ท่าน ดังนั้นใน Course ของระบบ Moodle LMS ซึ่งเป็นระบบที่สนับสนุนการเรียนการสอนนั้นก็สามารถกำหนดให้มีอาจารย์ผู้สอนได้มากกว่า 1 ท่านใน 1 Course 

Continue reading

ต้องการทราบกระบวนการและขั้นตอนของการสั่งซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดของเจ้าหน้าที่ เพราะเคยสั่งตำราต่างประเทศไปแล้ว ได้รับตัวเล่มช้ามาก

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

Continue reading