Author: admin

คู่มือ 4 แบบวิธีการย้ายรูปภาพบน Google Photo ไปยัง Account อื่น

  แบบที่ 1 วิธีการย้ายแบบแชร์รูปภาพ (Transfer Photos by Photo Sharing) แบบที่ 2 วิธีการย้ายแบบแบ่งปันอัลบั้ม (Transfer Photos Album Sharing) แบบที่ 3 วิธีการย้ายการแชร์พาร์ทเนอร์ (Transfer…

คู่มือการโอนย้าย Gmail และ Drive ระหว่าง Google Account

สิ่งที่ต้องทราบและเตรียมก่อนย้ายข้อมูล นักศึกษาต้องสมัครอีเมลใหม่ที่ https://www.gmail.com ให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการ การย้ายข้อมูลนี้ครอบคลุมอีเมลและไฟล์ในไดรฟ์ (กรณีมีข้อมูลใน Drive ปัจจุบันสูงกว่า Account ที่ขอ ใหม่ ให้ใช้เครื่องมือสำรองข้อมูลที่นี่ https://faq.bu.ac.th/wordpress/google‐takeout/ พื้นที่อีเมลและพื้นที่ไดรฟ์มีเพียงพอต่อการย้ายจากต้นทาง เช็คพื้นที่ต้นทางได้ที่นี่  ขั้นตอนการย้ายข้อมูลระหว่าง Google Account Login เข้าด้วย…

Google ประกาศยกเลิกการให้บริการพื้นที่จัดเก็บของมูลแบบไม่จำกัด

Google ได้ออกประกาศว่าจะยกเลิกการให้บริการพื้นที่จัดเก็บของมูลแบบไม่จำกัดบน Google Workspace for Education (ชื่อเดิม G Suite for Education) ที่จะมีผลในเดือนกรกฎาคม 2565 ซึ่งมีผลกับการจัดเก็บบน Google Drive, Gmail และ Google Photos.…

วิธีการคัดลอกข้อมูลจาก Google Drive มาไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วย Google Takeout

Google Takeout เป็นเครื่องมือที่ใช้คัดลอกข้อมูลบน Google Drive มาไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่าน Web Browser โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม ซึ่งเวลาในการย้ายข้อมูลจะขึ้นอยู่กับขนาดของข้อมูลและความเร็วของเครือข่าย และเมื่อคุณย้ายข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว คุณต้องลบข้อมูลใน Google Drive ของคุณออกเพื่อให้การใช้งานพื้นที่ไม่เกินโควต้าที่กำหนด

วิธีการย้ายข้อมูล Google Drive ไปที่ OneDrive ด้วย Mover.io

Mover.io คือเครื่องมือในการย้ายข้อมูลจาก Google Drive เข้าสู่ OneDrive ผ่าน Web browser โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม ซึ่งเวลาในการย้ายข้อมูลจะขึ้นอยู่กับขนาดของข้อมูลและความเร็วของเครือข่าย และเมื่อคุณย้ายข้อมูลเข้าสู่ OneDrive แล้ว คุณต้องลบข้อมูลใน Google Drive ของคุณออกเพื่อให้การใช้งานพื้นที่ไม่เกินโควต้าที่กำหนด

วิธีตรวจสอบการใช้พื้นที่บน Google Drive

Sign in เข้า Google ด้วย Account มหาวิทยาลัยกรุงเทพของคุณ คลิกปุ่ม Google App คลิกไอคอน Google Drive พื้นที่ที่ถูกใช้งานจะปรากฏที่บริเวณล่างซ้ายของหน้าต่าง

เทคนิคการสร้างห้อง Google Meet โดยนักศึกษาเข้าร่วมห้องได้ทันที (Without Admit)

ศคพ. ได้รับแจ้งปัญหาจากอาจารย์บางท่านว่า เมื่อ Invite นักศึกษาเข้าห้อง Google Meet ด้วย Group Mail เช่น 62_1_GE111_2312@bu.ac.th จะต้องมาค่อยกด Admit ให้นักศึกษาเข้าห้องทีหลัง ทำให้ไม่สะดวก จึงหาเทคนิคในการแก้ปัญหาให้ดังนี้ ขั้นตอนการสร้าง Google Meet…

กระบวนการแจ้งข่าวสาร ทางระบบออนไลน์ที่ ศคพ. รับผิดชอบ

กระบวนการแจ้งข่าวสาร ทางระบบออนไลน์ที่ ศคพ. รับผิดชอบ ระบบ SMS และ BU Mobile Notification หน่วยงานที่ต้องการส่งข้อความให้ทำตาม ขั้นตอน ต่อไปนี้ นำข้อความที่ท่านต้องการจะแจ้งข่าวสารให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ (คณ./ผอ.) ซึ่งระบบ SMS จะจำกัดความยาวของตัวอักษรที่จะส่งอยู่ที่ 70 ตัวอักษร/Message…

คำแนะนำเรื่อง การใช้ระบบสารสนเทศ ในกรณีที่บุคลากรมีความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติงานจากที่บ้าน

คำแนะนำเรื่อง การใช้ระบบสารสนเทศ ในกรณีที่บุคลากรมีความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติงานจากที่บ้าน เนื่องมาจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยยังเปิดให้ใช้งานได้ตลอด 24 ชม. ดังนั้นท่านสามารถปฏิบัติงานจากภายนอกมหาวิทยาลัยได้เสมือนกับใช้งานอยู่ภายในมหาวิทยาลัย แต่การใช้งานระบบสารสนเทศบางระบบจำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมก่อนเพื่อรองรับการใช้งานจากที่บ้านได้ ดังนั้นท่านสามารถตรวจสอบโปรแกรมที่ต้องการใช้งานดังต่อไปนี้   ระบบสารสนเทศที่ต้องติดตั้งโปรแกรมก่อนใช้งาน และต้อง VPN เมื่อจะใช้งานที่บ้าน BU System Graduate School System…

คู่มือการใช้งานโปรแกรมจัดการเรียนการสอนออนไลน์

คลิปการใช้งาน MS Teams ฉบับนักศึกษา คู่มือเทคนิค MS Teams คู่มือการใช้งาน MS Teams สำหรับอาจารย์ คู่มือการใช้งาน MS Teams สำหรับนักศึกษา Quick Start Guide MS Teams…