ขั้นตอนที่ 1 : กดที่ Menu Setting

ขั้นตอนที่ 2 : เลือก About phone (การแสดงผลของ Android แต่ละเวอร์ชั่นจะแตกต่างกัน)

ขั้นตอนที่ 3 : เลือก All specs (การแสดงผลของ Android แต่ละเวอร์ชั่นจะแตกต่างกัน)

ขั้นตอนที่ 4 : เลือก Status (การแสดงผลของ Android แต่ละเวอร์ชั่นจะแตกต่างกัน)

ขั้นตอนที่ 5 : เลื่อนหารายการ Device Wi-Fi MAC address (การแสดงผลของ Android แต่ละเวอร์ชั่นจะแตกต่างกัน)

ขั้นตอนที่ 6 : นำหมายเลข Wi-Fi MAC address กรอกในระบบ inet.bu.ac.th ในหัวข้อ BU Wi-Fi MAC Address