ขั้นตอนที่ 1 : กดปุ่ม Windows และ ปุ่ม R ที่ คีย์บอร์ด

ขั้นตอนที่ 2 : หน้าจอจะปรากฏหน้าต่าง Run และพิมพ์คำสั่ง cmd ลงในช่อง Open และกดปุ่ม OK

ขั้นตอนที่ 3 : หน้าจอจะปรากฏหน้าต่าง Cmd และให้พิมพ์คำสั่ง ipconfig /all และกดปุ่ม Enter จะปรากฏรายละเอียดของหมายเลขอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เลื่อนดูหัวข้อ Wireless LAN adapter ในกรอบสีแดง จดจำหมายเลขอุปกรณ์ไร้สาย (WLAN MAC address ของหัวข้อย่อยชื่อ Physical Address

ขั้นตอนที่ 4 : นำหมายเลข WLAN MAC address กรอกในระบบ Inet.bu.ac.th หัวข้อ BU Wi-Fi MAC Address