หมวดหมู่: BU VPN

BU VPN คืออะไร การใช้งาน และปัญหาที่พบบ่อย

BU VPN คืออะไร?

BU VPN (Bangkok Univerisity : Virtual Private Network) คือบริการสำหรับ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ช่วยให้ผู้ที่ใช้งานสามารถเข้าถึงบริการ ทรัพยากรต่างๆ ที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยจากภายนอกได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ เสมือนอยู่ในระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการฐานข้อมูลการสืบค้น ข้อมูลงานวิจัย และทรัพยากรอื่นๆ ที่มีให้บริการภายในสำนักหอสมุด หรือการเข้าถึงเครื่องแม่ข่ายที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัย

โดยวิธีการติดตั้งจะแยกตามระบบปฏิบัติการที่ใช้งานดังนี้


การติดตั้ง BU VPN สำหรับระบบปฏิบัติการ Apple macOS และ iOS


การติดตั้ง BU VPN สำหรับระบบปฏิบัติการ Android


การติดตั้ง BU VPN บนระบบปฏิบัติการ Windows XP, 7, 8 และ 10


Download BU VPN Software Agent (Windows only)

การติดตั้งให้ติดตั้งตามระบบปฏิบัติการที่ใช้งาน เช่น Windows 32 Bit หรือ 64 Bit โดยสามารถดูวิธีการติดตั้งได้จากคู่มือติดตั้ง