อยากทราบการให้บริการในชั้นต่าง ๆ ของหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์

หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต มีการให้บริการในชั้นต่างๆ ดังนี้

Continue reading

หากมีเรียนที่วิทยาเขตกล้วยน้ำไทตลอดและไม่สะดวกไปใช้บริการที่ห้องสมุดวิทยาเขตรังสิต แต่หนังสือที่ต้องการใช้มีให้บริการอยู่เฉพาะวิทยาเขตรังสิตเท่านั้น และต้องการยืมต้องทำอย่างไร ?

          ท่านสามารถใช้บริการยืมข้ามวิทยาเขตโดยจดเลขทะเบียนและเลขเรียกหนังสือของหนังสือเล่มที่ท่านต้องการยืมข้ามแล้วไปติดต่อขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 2 สำนักหอสมุดวิทยาเขตกล้วยน้ำไท

Continue reading

หากต้องการยืมหนังสือต่อจากผู้ใช้ท่านอื่นที่กำลังยืมอยู่ต้องทำอย่างไร ?

เมื่อต้องการยืมหนังสือต่อจากผู้ใช้ท่านอื่นที่กำลังยืมอยู่
มี 2 วิธีด้วยกัน

Continue reading