ต้องการใช้ห้องค้นคว้ากลุ่มสำหรับนักศึกษาต้องทำอย่างไร

          ห้องค้นคว้าต้องมีผู้ใช้มาเป็นกลุ่มขั้นต่ำ 5 คน โดยติดต่อขอใช้ได้ที่เคาน์เตอร์บริการทั้ง 2 วิทยาเขต และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรของผู้เข้าใช้ไว้ทุกคน มีระยะเวลาใช้ได้ครั้งละ 2 ชั่วโมง แต่สามารถต่อเวลาได้หากไม่มีผู้จองใช้ห้องต่อ

ถ้าต้องการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของห้องสมุดจากที่บ้านต้องทำอย่างไร

สามารถใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ของห้องสมุดจากที่บ้านได้โดยผ่านบริการ VPN อ่านวิธีการใช้งานได้ที่

วิธีการใช้งาน BU VPN

หนังสือที่ต้องการมีให้บริการเพียงเล่มเดียว และถูกผู้ใช้ท่านอื่นยืมไปซึ่งมีกำหนดส่งอีก 4 เดือน หากจำเป็นต้องใช้หนังสือเล่มนี้ต้องทำอย่างไร

ให้ท่านมาสอบถามที่เคาน์เตอร์บริการในห้องสมุดทั้ง 2 วิทยาเขต

ผมยืมหนังสือซึ่งมีกำหนดส่งวันพรุ่งนี้ แต่ตอนนี้ผมอยู่ต่างจังหวัด กว่าจะกลับก็อีก 4 วัน ผมจะทำอย่างไรดีครับ เพื่อจะไม่ให้ผมต้องเสียค่าปรับ

ท่านสามารถใช้บริการ Renew online จากเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดได้ โดยมีวิธีดังนี้

Continue reading

หากมีเรียนที่วิทยาเขตกล้วยน้ำไทตลอดและไม่สะดวกไปใช้บริการที่ห้องสมุดวิทยาเขตรังสิต แต่หนังสือที่ต้องการใช้มีให้บริการอยู่เฉพาะวิทยาเขตรังสิตเท่านั้น และต้องการยืมต้องทำอย่างไร ?

          ท่านสามารถใช้บริการยืมข้ามวิทยาเขตโดยจดเลขทะเบียนและเลขเรียกหนังสือของหนังสือเล่มที่ท่านต้องการยืมข้ามแล้วไปติดต่อขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 2 สำนักหอสมุดวิทยาเขตกล้วยน้ำไท

Continue reading

หากต้องการยืมหนังสือต่อจากผู้ใช้ท่านอื่นที่กำลังยืมอยู่ต้องทำอย่างไร ?

เมื่อต้องการยืมหนังสือต่อจากผู้ใช้ท่านอื่นที่กำลังยืมอยู่
มี 2 วิธีด้วยกัน

Continue reading