ต้องการทราบกระบวนการและขั้นตอนของการสั่งซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดของเจ้าหน้าที่ เพราะเคยสั่งตำราต่างประเทศไปแล้ว ได้รับตัวเล่มช้ามาก

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

Continue reading

ต้องการใช้ห้องค้นคว้ากลุ่มสำหรับนักศึกษาต้องทำอย่างไร

          ห้องค้นคว้าต้องมีผู้ใช้มาเป็นกลุ่มขั้นต่ำ 5 คน โดยติดต่อขอใช้ได้ที่เคาน์เตอร์บริการทั้ง 2 วิทยาเขต และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรของผู้เข้าใช้ไว้ทุกคน มีระยะเวลาใช้ได้ครั้งละ 2 ชั่วโมง แต่สามารถต่อเวลาได้หากไม่มีผู้จองใช้ห้องต่อ

ถ้าต้องการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของห้องสมุดจากที่บ้านต้องทำอย่างไร

สามารถใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ของห้องสมุดจากที่บ้านได้โดยผ่านบริการ VPN อ่านวิธีการใช้งานได้ที่

วิธีการใช้งาน BU VPN

หนังสือที่ต้องการมีให้บริการเพียงเล่มเดียว และถูกผู้ใช้ท่านอื่นยืมไปซึ่งมีกำหนดส่งอีก 4 เดือน หากจำเป็นต้องใช้หนังสือเล่มนี้ต้องทำอย่างไร

ให้ท่านมาสอบถามที่เคาน์เตอร์บริการในห้องสมุดทั้ง 2 วิทยาเขต

ผมยืมหนังสือซึ่งมีกำหนดส่งวันพรุ่งนี้ แต่ตอนนี้ผมอยู่ต่างจังหวัด กว่าจะกลับก็อีก 4 วัน ผมจะทำอย่างไรดีครับ เพื่อจะไม่ให้ผมต้องเสียค่าปรับ

ท่านสามารถใช้บริการ Renew online จากเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดได้ โดยมีวิธีดังนี้

Continue reading

อยากทราบการให้บริการในชั้นต่าง ๆ ของห้องสมุดวิทยาเขตกล้วยน้ำไท

สำนักหอสมุด วิทยาเขตกล้วยน้ำไท แบ่งการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้

Continue reading