เหมือนกับการขอติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ครับ
เพียงนัดวัน เวลาในการติดตั้ง และสำรองข้อมูลของท่านให้เรียบร้อยเท่านั้นเอง
โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. นัดวันและเวลากับศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อเข้ามาติดตั้งคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ให้
  2. สำรองข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานของท่านทั้งหมดลงใน Drive D: ภายใต้โฟลเดอร์ชื่อ Backup
  3. แจ้งให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ทราบว่าต้องใช้โปรแกรมพิเศษใดเพิ่มเติมนอกเหนือจากโปรแกรมาตรฐานที่ติดตั้งให้

เมื่อถึงวันและเวลาที่นัด ศูนย์คอมพิวเตอร์จะดำเนินการติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่และโอนย้ายข้อมูลให้ท่านในทันที โดยเวลาที่ใช้จะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลในเครื่องของท่าน