เพียงนัดวัน เวลาในการติดตั้ง
และสำรองข้อมูลของท่านให้เรียบร้อยเท่านั้นเอง โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. นัดวันและเวลากับศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อเข้ามาติดตั้งคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ให้
  2. สำรองข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานของท่านทั้งหมดลงใน
    Drive D: ภายใต้โฟลเดอร์ชื่อ Backup
  3. เบิกเครื่องคอมพิวเตอร์จากแผนกพัสดุมารอไว้ที่หน่วยงานของท่านก่อนถึงวันและเวลาที่นัด
  4. แจ้งให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ทราบว่าต้องใช้โปรแกรมพิเศษใดเพิ่มเติมนอกเหนือจากโปรแกรมมาตรฐานที่ติดตั้งให้

เมื่อถึงวัน และเวลาที่นัด ศูนย์คอมพิวเตอร์จะดำเนินการติดตั้งคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่
และโอนย้ายข้อมูลให้ท่านในทันที โดยเวลาที่ใช้จะมากหรือน้อย
ขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลในเครื่องของท่าน