เราสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน HTML Mail โดยเป็นลักษณะของ PDF ไฟล์

*** PDF ไฟล์สามารถใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิดเอกสาร หากไม่มีในเครื่องสามารถติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อขอดำเนินการในการติดตั้งได้ครับ ***