สามารถคืนหนังสือได้ 3 ช่องทาง ดังนี้…

  1. เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 4 หอสมุด
  2. ตู้รับคืนหนังสือ อาคาร A6 และ A7
  3. ส่งคืนทางไปรษณีย์ กรุณาจ่าหน้าซอง ดังนี้                                                                          (คืนหนังสือ) สำนักหอสมุดและพื้นที่การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 9/1 หมู่ 5 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร. 0891229929 (เมื่อส่งคืนหนังสือแล้วกรุณาระบุเลขติดตามพัสดุผ่านทางไลน์ : https://lin.ee/BuXyftE หรือ @hph4496y หรือ อีเมล : library@bu.ac.th)