การติดตั้งและใช้งาน BU Airnet บนระบบปฏิบัติการ Windows XP มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. เลือกที่ Start -> Control Panel ->

 

2. เลือกที่ไอคอน
Network Connections
 
3. จะปรากฎไอคอน Network Connections แบบต่างๆ ให้เลือกคลิกขวาที่
Wireless Network Connection จะปรากฎเมนูขึ้นมาแล้วเลือกที่
Properties


 
4. คลิกที่หัวข้อ General แล้วจึงเลือก
Internet Protocal(TCP/IP) จากนั้นคลิกปุ่ม
Properties

 

5. เลือก Obtain an IP address automatically
และ Obtain DNS server address automatically แล้วทำการกดปุ่ม
OK 

6. คลิกขวาที่ Wireless Network Connection แล้วเลือกที่
View Available Wireless Networks
 
7. เลือกจุด Wireless Network
และคลิกที่ปุ่ม Connect รอสักครู่ก็จะสามารถใช้งานเครือข่ายไร้สาย
BU-AirNet ได้

หมายเหตุ : หากไม่พบ BU-Airnet แสดงว่าไม่อยู่ในพื้นที่ให้บริการ อาจตรวจสอบกับศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อสอบถามพื้นที่ให้บริการอีกครั้ง