การส่ง html ด้วย Gmail

เราสามารถสร้างไฟล์ html ด้วยโปรแกรมต่าง ๆ เช่น Photoshop, Dreamweaver เพื่อให้ข่าวของเรามีความน่าสนใจ และยังสามารถใส่ลิ้งค์บนส่วนต่าง ๆ ของ html เพื่อให้ผู้รับเมลสามารถคลิกไปยังลิ้งค์ต่าง ๆ ที่ผู้ส่งเมลได้จัดทำไว้ เช่น ข่าวสารการสมัครอบรมต่าง ๆ ทาง bu-list ได้

Continue reading