อยากเพิ่มอาจารย์ที่สอนร่วมกันเข้ามาใน Course ทำอย่างไรดี ?

การเรียนการสอนในปัจจุบันนั้น 1 รายวิชา อาจจะมีอาจารย์ผู้สอนมากกว่า 1 ท่าน ดังนั้นใน Course ของระบบ Moodle LMS ซึ่งเป็นระบบที่สนับสนุนการเรียนการสอนนั้นก็สามารถกำหนดให้มีอาจารย์ผู้สอนได้มากกว่า 1 ท่านใน 1 Course 

โดยเมื่ออาจารย์ผู้สอนหลัก สร้าง Course ใระบบ Moodle LMS แล้วอาจารย์ผู้สร้าง Course จะมีสิทธิ์เป็นอาจารย์ (Teacher) ใน Course นั้นโดยอัตโนมัติ และสามารถเพิ่มอาจารย์ท่านอื่นเข้าไปใน Course ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. อยู่ที่หน้า Weekly Outline ของ Course ที่ต้องการเพิ่มอาจารย์ (Teacher) ดังรูป
   
 2. ค้นหาเมนูในกลุ่ม Settings เลือกหัวข้อ Course administration
   
 3. เลือกเมนู Users
  ระบบจะแสดงเมนูย่อยให้เห็น
   
 4. เลือกเมนูย่อย Enrolled users
   
 5. เมื่อเลือกเมนู Enrolled users ระบบแสดงส่วนของการจัดการข้อมูลสมาชิกใน Course ดังรูป ให้ Click ปุ่ม Enrol users เพื่อเพิ่มข้อมูลอาจารย์ใน Course

   
 6. เมื่อ Click ปุ่ม Enrol users แล้ว ระบบจะแสดง Pop-up เพื่อค้นหารายชื่อ ดังรูป

   
 7. ในส่วนของ Assign roles ให้เลือกเป็น Teacher เพื่อกำหนดว่าจะทำการเพิ่มอาจารย์

   
 8. ค้นหารายชื่ออาจารย์ที่ต้องการ โดยระบุชื่ออาจารย์ (ภาษาอังกฤษ) ในช่อง Search และกดปุ่ม Enter (บน Keyboard) เพื่อเริ่มค้นหา
   
 9. ระบบจะแสดงชื่อสมาชิกที่ขึ้นต้นด้วยคำที่ค้นหา (Benya) ทั้งหมด ดังรูป

   
 10. เมื่อเจอชื่ออาจารย์ที่ต้องการแล้ว ให้กดปุ่ม Enrol ที่อยู่หลังรายชื่อที่ต้องการ ระบบจะทำการเพิ่มอาจารย์ที่เลือก เป็นอาจารย์ใน Course นี้ทันที และจะเปลี่ยนการแสดงรายชื่อ เพื่อให้รู้ว่า Enrol เรียบร้อยแล้ว ดังรูป

   
 11. เพิ่มข้อมูลอาจารย์เรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม Finish enrolling users ระบบจะไปยังแสดงรายชื่อใน Course ดังรูปในข้อ 5.

เมื่อทำตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว อาจารย์ที่ถูกเพิ่มเข้ามาใน Course จะมีสิทธิ์เท่าเทียมกับผู้สร้าง Course ทั้งหมด เช่น ดูรายชื่อ, สร้าง Resource, สร้าง Activity, ตรวจการบ้าน, Edit Course Setting รวมถึง สามารถเพิ่มอาจารย์ท่านอื่นๆ เข้ามาเป็นอาจารย์ใน Course ได้