หมวดหมู่: Moodle BU LMS

รวบรวมปัญหา และคำถามที่พบบ่อยครั้งในการใช้งานระบบ Moodlle BU LMS

เลยกำหนดส่ง Assignment ไปแล้ว จะให้เด็กส่งงานนอกเวลาได้ไหม ?

การให้ Assignment (การบ้าน) นั้น มีเงื่อนไขในการส่งงานอยู่หลายแบบ ซึ่งเรื่องของเวลา หรือกำหนดส่งงานก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่ง โดยใน Moodle นี้ อาจารย์สามารถกำหนดเองได้ ว่าจะให้นักศึกษาส่งงานที่เลยกำหนดส่งได้หรือไม่ ตามขั้นตอนดังนี้

(more…)


ทำไมสร้าง Resource แล้วไม่มีในหน้า Weekly Outline ?

ในแต่ละรายวิชาของ Moodle LMS นั้น อาจารย์สามารถ Upload ไฟล์ต่างๆ (Resource) เพื่อให้นักศึกษา Download ไปศึกษาเพิ่มเติมได้ ซึ่งโดยปกติแล้วเมื่ออาจารย์สร้าง Resource เรียบร้อยแล้ว ในหน้า Weekly Outline จะแสดง Resource นั้นให้เห็น เพื่อใช้งานต่อไป

แต่ถ้าอาจารย์สร้าง Resource เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่เห็นในหน้า Weekly Outline ให้อาจารย์ลองตรวจสอบขั้นตอนการสร้าง Resource ของอาจารย์ว่าเป็นไปตามนี้หรือไม่
(more…)


ทำไมมีนักศึกษาบางคนมองไม่เห็น Course ที่อาจารย์สร้าง ?

เนื่องจาก เมื่ออาจารย์สร้าง Course ในระบบ Moodle LMS แล้ว ระบบจะดึงข้อมูลรายชื่อนักศึกษาของรายวิชานั้นเข้ามาในระบบโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะมีรายชื่อของนักศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

(more…)


อยากเพิ่มอาจารย์ที่สอนร่วมกันเข้ามาใน Course ทำอย่างไรดี ?

การเรียนการสอนในปัจจุบันนั้น 1 รายวิชา อาจจะมีอาจารย์ผู้สอนมากกว่า 1 ท่าน ดังนั้นใน Course ของระบบ Moodle LMS ซึ่งเป็นระบบที่สนับสนุนการเรียนการสอนนั้นก็สามารถกำหนดให้มีอาจารย์ผู้สอนได้มากกว่า 1 ท่านใน 1 Course 

(more…)