อยากติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ต้องอย่างไร

เหมือนกับการขอติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ครับ
เพียงนัดวัน เวลาในการติดตั้ง และสำรองข้อมูลของท่านให้เรียบร้อยเท่านั้นเอง
โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

Continue reading

ถ้าได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ ต้องแจ้งศูนย์คอมพิวเตอร์ให้มาเปลี่ยนเครื่องให้อย่างไร

เพียงนัดวัน เวลาในการติดตั้ง
และสำรองข้อมูลของท่านให้เรียบร้อยเท่านั้นเอง โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

Continue reading

อยากขอใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับงานกิจกรรมต้องทำอย่างไรดี

ไม่ยากครับเพียงท่าน

Continue reading