บริการ BU FAQ

          บริการ BU FAQ (Bangkok University Frequently asked questions)  เป็นบริการที่แสดงคำถามและคำตอบที่มีการสอบถามเข้ามาบ่อย รวมถึงการแนะนำการใช้บริการต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบต่างๆ รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาที่พบได้ด้วยตนเองโดยครอบคลุมบริการของหน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • ศูนย์คอมพิวเตอร์ เช่น ระบบอีเมล การใช้งาน VPN และบริการอื่น ๆ
  • สำนักหอสมุดกลาง เช่น การยืม-คืนสื่่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด การสืบค้นข้อมูล และบริการอื่น ๆ
  • ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา เช่น การยืม-คืนโสตทัศนูปกรณ์ การตัดต่อวีดีทัศน์ และอุปกรณ์สนับสนุนการศึกษา และอื่นๆ

          โดยสามารถค้นหาคำถามและคำตอบได้จากหัวข้อต่างๆ  ที่มีภายในเว็บไซต์นี้ได้  โดยมีเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกในการค้นหา  โดยใช้คีย์เวิร์ด  พิมพ์ลงในช่องค้นหา  ด้านบนซ้ายของเว็บไซต์นี้