อยากทราบว่านักศึกษาต้องการจัดนิทรรศการที่หอศิลป์ อาคารหอสมุดสุรัตน์ฯ ต้องการยืมทีวีและเครื่องเล่น VCD ต้องทำอย่างไรครับ

ให้นักศึกษากรอกรายละเอียดต่างๆ ใน แบบฟอร์ม ศทศ.002
และให้อาจารย์ที่ปรึกษา เซ็นกำกับ ในแบบฟอร์มและส่งเอกสารมาที่ ศูนย์เทคโนฯ ครับ