อยากทราบงานบริการเกี่ยวกับการผลิตสื่อ บันทึกเทปมีอะไรบ้างครับ

งานบริการผลิตสื่อ ที่ให้บริการมีดังนี้ครับ

งานบันทึกเทปวีดิทัศน์ในห้องเรียนและนอกสถานที่

บริการผลิตวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา และถ่ายวีดิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย บันทึกเทปโทรทัศน์ด้วยระบบ DV และ DVC Pro

งานตัดต่อวีดิทัศน์ระบบ NON-LINEAR
สามารถตัดต่อเทปวีดิทัศน์ได้ทุกระบบ เช่นระบบ VHS/ DVD/DVCPRO/BETACAME มีโปรแกรมตัดต่อ 2 ระบบ คือ โปรแกรม Final Cut Pro และโปรแกรม Adobe Premier Pro

งานถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิด
ผ่านระบบเครือข่าย Intranet สามารถถ่ายทอดงานประชุมสัมมนา งานวิชาการและกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยผ่านระบบเครือข่าย Intranet และระบบนำเสนอบนจอฉายในรูปแบบต่างๆ บริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย