วิธีการติดตั้ง BU อีเมลบน Android สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่

ในตัวอย่างเป็นการตั้งค่าบน Samsung Galaxy S2 ครับ หากเป็นอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ OS Android อาจแตกต่างกันไปบ้างครับ เรามาดูขั้นตอนการติดตั้งกันครับวิธีการตั้งค่า Samsung Galaxy S2 ให้สามารถใช้งาน BU Mail ได้

1. เลือก เมนู Setting
 

2. เลือก Account and Sync

3. เลือก Add Account

4. เลือก Microsoft Exchange ActiveSync

5. กรอก User Password ของมหาวิทยาลัย

6. โปรแกรมจะแจ้งว่า ไม่สามารถ Setup ได้ ให้กด Edit Details

7. กรอก Exchange Server เป็น mail.bu.ac.th และเลือก เครื่องหมายถูกที่ Certificates ทุกข้อ

8. กดปุ่ม OK

9. กดปุ่ม OK

10. ตั้งค่า Option ตามต้องการ เสร็จสิ้นกระบวนการ

 

ครดิต : อ.วิกร ปรัชญพฤทธิ์ หน.บรร. เอื้อเฟื้อวิธีการติดตั้งพร้อมภาพประกอบ