ผมยืมหนังสือซึ่งมีกำหนดส่งวันพรุ่งนี้ แต่ตอนนี้ผมอยู่ต่างจังหวัด กว่าจะกลับก็อีก 4 วัน ผมจะทำอย่างไรดีครับ เพื่อจะไม่ให้ผมต้องเสียค่าปรับ

ท่านสามารถใช้บริการ Renew online จากเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดได้ โดยมีวิธีดังนี้

1. ไปที่เว็บไซต์ของสำนักหอสมุด http://library.bu.ac.th//index.cfm
2. ไปที่ เมนูด้านบน นำเมาส์ไปชี้ที่ Service

3. คลิกที่ Renew
4. ป้อนข้อมูล Login name and password แล้วกดปุ่มค้นหา

5.เลือกรายการที่ต้องการ Renew แล้วกดปุ่ม Renew ระบบจะทำการยืมต่อออนไลน์ให้อัตโนมัติ

เงื่อนไขการยืมต่อด้วยตนเอง มีดังนี้

1. การยืมต่อสามารถยืมได้จำนวน 1 ครั้ง
2. ต้องดำเนินการก่อนวันกำหนดส่ง 2 วัน เช่น กำหนดส่งวันที่ 30 ส.ค. 2554 สามารถเข้าดำเนินการยืมต่อด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 28-29 ส.ค. และรวมถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2554 ด้วย
3. สามารถยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศได้ทุกประเภท เช่น หนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ  ยกเว้น

– รายการที่มีการจอง
– รายการสำรอง อาทิเช่น หนังสือสำรอง โสตทัศนวัสดุสำรองที่มีกำหนดระยะเวลาในการยืมเฉพาะ เช่น ให้ยืมแค่ 1 วัน  หรือ 3 วัน เป็นต้น

4. สามารถยืมต่อผ่านระบบออนไลน์ได้เพียงครั้งเดียว หากต้องการยืมต่ออีก สามารถทำได้คือ ให้ส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศที่เคาน์เตอร์บริการยืม – คืน แล้วทำการยืมต่อได้ผ่านเคาน์เตอร์ซึ่งไม่จำกัดจำนวนครั้งในการยืมหากไม่มีผู้จองขอใช้ต่อ