การโอนย้ายอีเมล รายชื่อผู้ติดต่อและข้อมูลใน Google Drive จาก Gmail ของมหาวิทยาลัยไป Gmail ที่สมัครเอง

กรณีนี้สำหรับบุคลากรที่กำลังจะลาออก หรือเกษียณอายุ โดยคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการโอนย้ายอีเมล รายชื่อผู้ติดต่อ รวมทั้งข้อมูลเอกสารใน Google Drive ทั้งหมด จาก BU Gmail ของบุคลากรที่ออกให้โดยมหาวิทยาลัย ไปยัง Account Gmail ใหม่ ที่อาจารย์ดำเนินการสมัครที่เว็บไซต์ Gmail เอง สามารถดาวน์โหลดเอกสารคู่มือได้ที่นี่ โดยคลิกที่นี่

ดาวน์โหลดคู่มือการโอนย้ายข้อมูลใน gmail

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามทางศูนย์คอมพิวเตอร์ เบอร์ภายใน 1715