การส่ง html ด้วย Gmail

เราสามารถสร้างไฟล์ html ด้วยโปรแกรมต่าง ๆ เช่น Photoshop, Dreamweaver เพื่อให้ข่าวของเรามีความน่าสนใจ และยังสามารถใส่ลิ้งค์บนส่วนต่าง ๆ ของ html เพื่อให้ผู้รับเมลสามารถคลิกไปยังลิ้งค์ต่าง ๆ ที่ผู้ส่งเมลได้จัดทำไว้ เช่น ข่าวสารการสมัครอบรมต่าง ๆ ทาง bu-list ได้


ในที่นี่ผมจะขอยกตัวอย่างการจัดทำข่าวอบรม “Program Grading Online” ซึ่งจัดทำข่าวโดยศูนย์คอมพิวเตอร์มาใช้ในตัวอย่างนี้ โดยมี Step ดังต่อไปนี้

1. จัดทำไฟล์ html ซึ่งผู้จัดทำอาจจะใช้โปรแกรม Photoshop หรือ Dreamweaver จากนั้นเมื่อทำการสไลด์เรียบร้อยแล้วให้ Upload ขึ้นเซิร์ฟเวอร์ด้วยโปรแกรมพวก FileZilla หรือ WSftp

2. เปิดเว็บเบราวเซอร์ เช่น IE หรือ Chrome ขึ้นมา และไปยัง Address ที่เราได้ทำการ Upload ข่าวไว้ เช่นในที่นี้คือ http://irt.bu.ac.th/news.php?news_id=1570

002

3. บนเว็บเบราวเซอร์ ให้กดปุ่ม Ctrl + A เพื่อเลือก html ทั้งหมดบนหน้านั้น ๆ

003

4. จากนั้นให้กดปุ่ม Ctrl + C เพื่อ Copy html บนหน้านั้น ๆ

5. จากนั้นให้เราเข้าไปที่ Gmail และทำการสร้าง (Compose) อีเมลเพื่อเตรียมส่งเมลใหม่

005

6. ใส่ชื่อผู้ส่งและหัวเรื่องที่เราต้องการ จากนั้นคลิกเมาส์ไปที่เนื้อความในอีเมลเพื่อเตรียมวาง html ที่ copy มา

006

7. เมื่อวาง html สำเร็จจะพบกับหน้าตาดังรูป

007

8. กดปุ่ม Send (ส่ง) เพื่อส่งอีเมล เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการส่งครับ

008