หนังสือที่ต้องการมีให้บริการเพียงเล่มเดียว และถูกผู้ใช้ท่านอื่นยืมไปซึ่งมีกำหนดส่งอีก 4 เดือน หากจำเป็นต้องใช้หนังสือเล่มนี้ต้องทำอย่างไร

ให้ท่านมาสอบถามที่เคาน์เตอร์บริการในห้องสมุดทั้ง 2 วิทยาเขต