วิธีการติดตั้ง Mail BU Live บน IPhone หรือ IPad สำหรับนักศึกษา

สำหรับนักศึกษาอาจมีหลายท่านไม่ทราบว่าจะสามารถติดตั้ง Mail ของมหาวิทยาลัยได้อย่างไร วันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับ 

สิ่งที่ต้องมี

  • Account E-Mail ของนักศึกษาที่เป็น BU Live แล้วเท่านั้น ซึ่งจะมีรูปแบบคือเป็นชื่อต่อท้ายด้วยนามสกุล 4 ตัวแรก เช่น payon.krai@bulive.net 
  • Password สำหรับใช้งาน

ขั้นตอนการติดตั้ง

1. คลิกที่เมนู Settings
 
2. เลือกเมนู Mail, Contacts, Calendars
 
3. เลือก Add Account เพื่อสร้าง Account ใหม่
 
4. เลือกประเภทของ Account เป็น Microsoft Exchange
 
5. กรอกรายละเอียดดังรูป เมื่อเรียบร้อยให้คลิกปุ่ม Next
 
6. รอสักครู่ โปรแกรมจะดำเนินการตรวจสอบ (Verify) ความถูกต้องของ Account (หากไม่ผ่านขั้นตอนนี้ให้ตรวจสอบความถูกต้องของ Account หรือ Password อีกครั้ง)
 
7. เมื่อทำการตรวจสอบแล้วถูกต้อง จะได้ค่า Server ดังรูป ให้กดปุ่ม Next
 
8. จากนั้นโปรแกรมจะถามว่าเราต้องการดึงข้อมูลอะไรบ้างจาก Account
Mail -> เป็นการดึงอีเมล
Contacts -> ดึงรายชื่อผู้ติดต่อ
Calendar -> ดึงปฏิทิน
Reminder -> ดึงการเตือนความจำ
โดยปกติเลือกเพียง Mail และ Contacts ให้เป็น ON ก็เพียงพอครับ
 
9. จากนั้นจะกลับมาที่หน้าจอนี้ ให้เราเลืือกปรับแต่งค่าการทำงานเล็กน้อย โดยคลิกที่ BUlive ซึ่งก็คือ Account ที่เราสร้างไว้เพื่อเชื่อมต่อกับ BUlive นั่นเองครับ
 
10. คลิกเลือก Mail Days to Sync ซึ่งค่าดีฟอลต์เป็น 3 วัน หมายความว่าดึงเฉพาะเมลล่าสุด 3 ันเท่านั้น
 
11. ทำการปรับแต่งค่าให้เป็นการดึงเมลทั้งหมดมาจากเซิร์ฟเวอร์ โดยเลือกเป็น No Limit จากนั้นคลิกที่ปุ่ม BUlive
 
12. ลองตรวจสอบโดยการอ่านเมล ไปที่ไอคอน Mail
 
13. เลือกอ่าน Inbox Bulive ที่เราสร้างไว้
 
14. เมลที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ก็จะถูก Copy มาลงใน Inbox เป็นที่เรียบร้อย เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้งครับ