ศูนย์คอมพิวเตอร์

ทดสอบการแสดงผลหน้าแรก

Recent Posts

การตั้งค่าอีเมลบน Microsoft Outlook 2007

หากท่านต้องการรับ-ส่งอีเมลของมหาวิทยาลัยโดยใช้โปรแกรม Microsoft Outlook 2007 ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับรับส่งอีเมลที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถตั้งค่าได้ตามขั้นตอนด้านล่างนี้
Continue reading

  1. BU Airnet ระบบบริการ Internet ไร้สายภายในมหาวิทยาลัย 79 Replies
  2. การติดตั้งและใช้งาน BU Airnet บนระบบปฏิบัติการ Windows XP 426 Replies
  3. HTML Mail คืออะไร? 407 Replies
  4. คู่มือการใช้งาน HTML Mail 49 Replies
  5. การติดตั้งและใช้งาน BU Airnet บนระบบปฏิบัติการ Windows 7 320 Replies
  6. วิธีการตั้งค่า Gmail Account บนระบบปฎิบัติการ Android และ iOS Comments Off on วิธีการตั้งค่า Gmail Account บนระบบปฎิบัติการ Android และ iOS
  7. วิธีการตั้งค่า Gmail บน Outlook 323 Replies
  8. อยากขอใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับงานกิจกรรมต้องทำอย่างไรดี 327 Replies
  9. ถ้าได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ ต้องแจ้งศูนย์คอมพิวเตอร์ให้มาเปลี่ยนเครื่องให้อย่างไร 246 Replies