ถ้าต้องการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของห้องสมุดจากที่บ้านต้องทำอย่างไร

สามารถใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ของห้องสมุดจากที่บ้านได้โดยผ่านบริการ VPN อ่านวิธีการใช้งานได้ที่

วิธีการใช้งาน BU VPN