ต้องการใช้วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยอื่นต้องทำอย่างไร

ท่านสามารถใช้ได้โดยใช้บริการ TDC ของ Thailis มีวิธีดังนี้

1. ไปที่เว็บไซต์ของ TDC  http://tdc.thailis.or.th/tdc/

 

2. อ่านคู่มือการสืบค้นได้ที่

http://library.bu.ac.th/help/libmanuals/onlinedb/ThaiDigitalCollection.pdf